English

 
   » ภาพภายนอก
   » ภาพภายใน
   » อุปกรณ์มาตรฐาน
   » ข้อมูลทางเทคนิค
   » รุ่นและราคา
 


ราคาจำหน่ายรถยนต์โปรตอน
บริษัท พระนครโอโตเซลส์ จำกัด
โทร. 0-2579-0888

รุ่น แบบ ราคา
Suprima S Executive CVT CFE 779,000
Suprima S Premium CVT CFE 829,000


หมายเหตุ : ราคารถยนต์ Proton Update ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556  
หน้าหลัก เยี่ยมชมโปรตอน สินค้า ข่าว & กิจกรรม โชว์รูม / ศูนย์บริการ ติดต่อเรา
©2010 สงวนลิขสิทธิ์, บริษัท พระนครโอโตเซลส์ จำกัด
108 หมู่ 2 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900. โทรศัพท์ 0 2579 0888 แฟกซ์ 0 2579 3788