English
บริษัท พระนครโอโตเซลส์ จำกัด

108, หมู่ 2 ถนน วิภาวดีรังสิต
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

เบอร์โทรศัพท์ : (+66) 0 2579 0888
เบอร์แฟกซ์ : (+66) 0 2579 3788
อีเมล์ : proton_info@pnagroup.com

 

  กรุณาเลือกโชว์รูมใกล้บ้านท่าน

โชว์รูม/ศูนย์บริการ : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ชื่อโชว์รูม / ศูนย์บริการ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ แผนที่
บจก.เชิดชัยพรีเมียม ออโต้
2200 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง
จังหวัด นครราชสีมา 30000.
(+66) 044-282-297-8 (Fax) 044-282-494
086-4607844
086-4607855
ดูแผนที่
เอส เอส มอเตอร์เวิร์คส
84/15 ม.2 ถ.รอบเมือง ต.หมากแข้ง อ.เมือง
จังหวัด อุดรธานี 41000.
(+66) 0 4212 8112-3 ดูแผนที่
ร้อยเอ็ดโอโตเซลส์
83 ถนนเทวาภิบาล ต.ในเมือง อ.เมือง
จังหวัด จ.ร้อยเอ็ด 45000.
(+66) 0 4351 5111
(+66) 0 4351 6000
ดูแผนที่
โปรตอน ขอนแก่น โอโตเซลส์ 257/149 ม.14 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 (+66) 0 4323 7636
(+66) 0 4323 7638
(Fax)(+66) 0 4323 7637
ดูแผนที่
บริษัท โปรตอน อุบลง่วนอัง โอโตเซลส์ จำกัด 227 หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 (+66) 0-4547-5217-9
(+66) 0 4531 6642
(Fax)(+66) 0 4531 6654
ดูแผนที่
โปรตอนคาร์สุรินทร์ 17 ถ.หลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 (+66)0 4453 5202-3 ดูแผนที่
โปรตอน โอโตเซลส์(กาฬสินธุ์) 1/7-9 ถ.พิมพ์พะนิตย์พัฒนา ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 (+66)0 4381 3334 ดูแผนที่
บริษัท โปรตอน อุบลง่วนอัง โอโตเซลส์ จำกัด (สาขาศรีสะเกษ) 97/6 ถ.อุบล-ศรีสะเกษ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 (+66) 045-911044
(Fax)(+66) 045-911095
ดูแผนที่
บริษัท โปรตอนเมืองเลย โอโตเซลส์ จำกัด 91 ถ.มลิวรรณ ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000 โทร.042-814655 มือถือ.08-8339-7764 (+66) 042-814-655
(+66) 088-8339-7764
ดูแผนที่

หน้าหลัก เยี่ยมชมโปรตอน สินค้า ข่าว & กิจกรรม โชว์รูม / ศูนย์บริการ ติดต่อเรา
©2010 สงวนลิขสิทธิ์, บริษัท พระนครโอโตเซลส์ จำกัด
108 หมู่ 2 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900. โทรศัพท์ 0 2579 0888 แฟกซ์ 0 2579 3788