English
About PROTON          Human Capital          Center of Excellent          Research & Development          Manufacturing


Proton Holding Berhad

Proton Edar SDN BHD

Proton Worldwide
  ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง


ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง “โปรตอน อีด้า” ตั้งโดดเด่นอยู่บนทางพิเศษเส้นเวสท์บาวน์ ชาห์ อะลัม กิโลเมตรที่ 33.8 ที่มีการให้บริการอย่างครบวงจร โดยมีโชว์รูมอยู่ที่ด้านหน้าของอาคาร เป็นสถานที่ที่พนักงานให้การต้อนรับลูกค้าเข้าสู่อาณาจักรโปรตอนซึ่งเป็นที่รู้จักกันในนาม “คริสตัล บล็อก” อาคารแห่งนี้เป็นที่ตั้งของศูนย์บริหารลูกค้า เพื่อตอบข้อซักถามต่างๆ ของผู้ใช้บริการ และศูนย์บริการจัดส่งสินค้า ซึ่งแสดงให้เห็นว่าศูนย์บริการดังกล่าวไม่ได้เป็นเพียงโชว์รูมขนาดใหญ่เพื่อการขายเพียงอย่างเดียว แต่เป็นศูนย์กลางในการปูพื้นฐานความรู้และฝึกอบรมเกี่ยวกับยานยนต์ไปพร้อมกัน ศูนย์บริการแห่งนี้ยังประกอบไปด้วย โปรตอน แกลลอรี่ ซึ่งจัดแสดงประวัติและเหตุการณ์สำคัญของโปรตอนนับแต่ยุคของรถยนต์รุ่น “Saga” หรือยุคเริ่มแรกของรถยนต์โปรตอน รวมทั้งยังเป็นที่ตั้งของหน่วยพัฒนาธุรกิจระหว่างประเทศเพื่อดำเนินการจัดหาลูกค้าในตลาดต่างประเทศอีกด้วย

ศูนย์บริการดังกล่าวจะกลายเป็นบรรทัดฐานต่อไปสำหรับการจัดมาตรฐานใหม่ในการให้บริการของโปรตอน รวมทั้งการให้บริการทางด้านอุปกรณ์ต่างๆ ที่ครบครันที่สุด และยังเป็นศูนย์ดำเนินงานและให้บริการลูกค้าที่ทันสมัยที่สุดอีกด้วย

“คริสตัล บล็อก” นับเป็นความหวังในการยกระดับความเชื่อมั่น เป็นศูนย์กลางในการบริหารและส่งเสริมผลิตภัณฑ์และบริการของโปรตอนไปพร้อมกับการสร้างความผูกพันของลูกค้าที่มีต่อแบรนด์

หน้าหลัก เยี่ยมชมโปรตอน สินค้า ข่าว & กิจกรรม โชว์รูม / ศูนย์บริการ ติดต่อเรา
©2010 สงวนลิขสิทธิ์, บริษัท พระนครโอโตเซลส์ จำกัด
108 หมู่ 2 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900. โทรศัพท์ 0 2579 0888 แฟกซ์ 0 2579 3788