ไทย
    Home         Visit PROTON         Product         News & Event         Contact us    

บุคคลในภาพ
     บริษัท พระนครโอโตเซลส์ จำกัด
คุณบรรเทิง จึงสงวนพรสุข ประธานบริหาร   (คนที่ 3 จากซ้าย)
คุณธวัชชัย จึงสงวนพรสุข กรรมการบริหาร  (คนที่ 2 จากซ้าย)

    กลุ่มบริษัทโปรตอน
ดาโต๊ะ ซี ฮาจี ไซ ซายนาล อะบิดิน บีน ไซ โมฮัมมัด ตาฮิล  กรรมการผู้จัดการ (คนที่ 4 จากซ้าย)

    Proton Motor (Thailand) 
มร. คลอเดียส  เมย์เนิสร์   กรรมการผู้จัดการ (ซ้ายสุด)

    สื่อมวลชนอาวุโส
    ดร.ปราจิน เอี่ยมลำเนา ประธานบริหาร บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล  จำกัด (ขวาสุด)
    คุณจรวย ขันมณี      ประธานกรรมการ บริษัท ยานยนต์ จำกัด (คนที่ 3 จากซ้าย)
    คุณพัฒนเดช อาสาสรรพกิจ กรรมการผู้จัดการบริษัท วี.เอ แอนด์ ซัน จำกัด (คนที่ 2 จากซ้าย) 


  TV Commercials


Proton Exora
» View this

Proton Persona CNG
» View this

First PROTON commercial ads in Thaoland
» View this
Home Visit PROTON Product News & Event Showroom Contact us
©2010 All Rights Reserved by Phranakorn Auto Sales Co.,Ltd.
108 Moo 2 Vipavadeerangsit Rd., Ladyao, Jatuchak, Bangkok 10900. THAILAND Telephone (+66)0 2579 0888 Fax (+66)0 2579 3788