English
ข่าวประชาสัมพันธ์

คุณปริญท์  มั่นคงวานิช (คนที่ 3 จากซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายขายสาขา บริษัท พระนครโอโตเซลส์ จำกัด ส่งมอบรถยนต์ Proton Savvy ให้แก่ คุณวิษณุ  หวังวิสุทธิ์ (คนที่ 1 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจศูนย์การค้าไอที บริษัท ทิพย์พัฒน อาร์เขต จำกัด ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ พลาซ่า จากการร่วมรายการส่งเสริมการขาย โดยมี คุณกชพร  วิลาศกาญจณ์ (คนที่ 2 จากซ้าย) เป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลในครั้งนี้ ณ สำนักงานใหญ่ โปรตอน เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2552 ที่ผ่านมา  โฆษณาทางโทรทัศน์


โปรตอน Exora
» ดูโฆษณาโปรตอน Persona CNG
» ดูโฆษณาภาพยนตร์โฆษณา เปิดตัวรถยนตร์โปรตอน
» ดูโฆษณา


หน้าหลัก เยี่ยมชมโปรตอน สินค้า ข่าว & กิจกรรม โชว์รูม / ศูนย์บริการ ติดต่อเรา
©2010 สงวนลิขสิทธิ์, บริษัท พระนครโอโตเซลส์ จำกัด
108 หมู่ 2 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900. โทรศัพท์ 0 2579 0888 แฟกซ์ 0 2579 3788